Letné tábory

Letné tábory

LESNÁ ŠKôLKA
prímestský tábor pre deti vo veku 5-8 rokov

termíny:
22. 7. – 26. 7. 2019 
19. 8. – 23. 8. 2019

V cene každého turnusu: teplé obedy, desiata, pitný režim po celý deň, príprava a realizácia programu, nákup materiálu, odmeny pre deti, inštruktori.

Program:
denne 7.30 – 16.00 (pondelok až piatok)
Hry, šport, zábava, výlety, súťaže, výtvarná dielňa a ďalšie zaujímavé činnosti.
– min. počet 10 detí, max 20 detí

Prihlásiť dieťa na tábor »


 

 

WATER CAMP
prímestský tábor pre deti vo veku 9-14 rokov

termíny: 
5. 8. – 9. 8. 2019
12. 8. – 16. 8. 2019

V cene každého turnusu: teplé obedy, desiata, pitný režim po celý deň, príprava a realizácia programu, nákup materiálu, odmeny pre deti, inštruktori.

Program:
denne 7.30 – 16.00 (pondelok až piatok)
V priebehu tábora sa deti zoznámia s rôznymi športovými aktivitami.
– min. počet 10 detí, max 20 detí

Prihlásiť dieťa na tábor »