Team

Team

Lucia Petráková

Narodená:
06.04.1992 Žilina

Vzdelanie:

Spojená škola – Športové gymnázium, 2011 – 2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied – Učiteľstvo akademických predmetov Biológia – Chémia

                                        Zaujímavosť:

členka juniorského družstva Lokomotíva Žilina

Lucia Slučiková

Slučíková-LuciaNarodená:

6.8.1987, v Žiline    

Vzdelanie: 

  • SOU- spoločného stravovania, Žilina
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta telesnej kultúry, odbor Rekreologie – Bc. a Manažment cestovného ruchu a rekreácie – Mgr.

Licencie:

  • Barmanský certifikát
  • Inštruktorka lyžovania C
  • Inštruktorka in- line pre MŠ a 1.stupeň ZŠ
  • Osvedčenie pre výkon športových a regeneračných masáží
  • Osvedčenie – Vzdelávací program ,,Zdravá škôlka”

Katedra rekreológie pripravuje odborníkov pre celkovú pedagogickú a manažérsku činnosť v rekreačných zariadeniach pre využívanie voľného času, fungujúcich v rámci škôl a mimo školných zariadení, výchovných inštitúcií, organizáciách verejnej správy, programových centier, vzdelávacích a rozvojových centier, regeneračných stredísk, fitness – centier, pohybových štúdií, cestovných kancelárií, hotelov, poradenstva športových klubov, neziskových organizácií, a pod.

Príprava je zameraná na prácu s ľuďmi mimo pracovnú dobu, vo voľnom čase, výberovo i v pracovnom procese – u detí a mládeže v priebehu školskej dochádzky.